Oogweefselbank traanafname
traanafname

De Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht verleent oogheelkundige zorg op academisch niveau. Om dit hoge niveau van zorg te handhaven en te verbeteren verrichten we wetenschappelijk onderzoek. Aangezien in de patiënt zelf veel informatie over de oogziekte aanwezig is, hebben we in 2017 de Oogweefsel Bank Maastricht opgericht. In deze weefselbank worden medische gegevens en biomaterialen van patiënten verzameld en opgeslagen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Deelname aan deze weefselbank is vrijwillig en de privacy is gewaarborgd.

Bij biomaterialen gaat het om bloed (voor DNA, bloedcellen en serum) en traanvocht. Ook verzamelen we het weefsel dat vrijkomt of uitgenomen wordt bij oogoperaties en dat anders weggegooid zou worden. We kunnen met dit materiaal alleen onderzoek doen als we ook de medische gegevens van de deelnemer weten (zoals bijvoorbeeld het gezichtsveld, de brilsterkte en de oogdruk). Deze gegevens worden daarom ook verzameld.

Het verzamelde materiaal en gegevens worden beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is nodig om te begrijpen hoe oogaandoeningen ontstaan zodat we vervolgens betere behandelwijzen kunnen ontwikkelen. Ook willen we meer inzicht krijgen in de erfelijkheid van oogaandoeningen, zodat we kunnen bepalen wat de kans is dat familieleden (kinderen, kleinkinderen) ook deze ziekte zullen krijgen. Het wetenschappelijk onderzoek zal ons ook helpen om beter te voorspellen wat het beloop van de ziekte zal zijn en welk effect de gekozen behandeling zal hebben.

In het bijzonder richten we ons op de volgende aandoeningen: glaucoom, hoornvliestransplantatie en refractiechirurgie, inclusief cataractchirurgie (“staaroperatie”). Glaucoom en staar zijn beide veel voorkomende oogziekten met een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en hoge maatschappelijke kosten. 

Het onderzoek aan het weefsel en de gegevens van een patiënt kan in de toekomst ook van grote waarde zijn voor de diagnose en behandeling van deze specifieke patiënt zelf. Zodoende past de Oogweefsel Bank Maastricht in het opzetten en ontwikkelen van een steeds preciezer, op de individuele patiënt zelf toegesneden behandelplan van onze patiënten in de toekomst. 

Contact

email: oogweefsel.bank.maastricht@mumc.nl
Telefoonnummer, tijdens kantooruren: 043-3877738/ 043-3874368

traansturdie
Sluit de enquête