Als u diabetes heeft, dan heeft dat grote invloed op uw dagelijks leven. Soms kijkt u vooruit en heeft u vragen over de toekomst. Bijvoorbeeld over uw ogen en het zien. Het lijkt soms onvermijdelijk dat het zien minder wordt door suikerziekte. Met de huidige zorg en behandelingen is echter veel te voorkomen.

Diabetes kan invloed krijgen op het oog, in het bijzonder het netvlies (lichtgevoelig vlies achter in het oog). Hierdoor kan het zijn dat u minder goed gaat zien. Om deze reden is het noodzakelijk dat ieder jaar uw netvlies wordt onderzocht. Diabetes heeft echter ook invloed op andere delen van het oog. Om deze reden onderzoeken wij altijd het hele oog bij mensen met suikerziekte die zich ieder jaar bij ons melden voor onderzoek van het netvlies. Wij onderzoeken ook het hele oog omdat we andere oogziekten die van invloed kunnen zijn op het zien tijdig willen ontdekken en behandelen. Juist bij patiënten met diabetes is dit belangrijk.

Voor dit onderzoek worden de ogen gedruppeld. Door deze druppels gaat u een aantal uren waziger zien. Dit verbetert vanzelf, maar het is goed als er iemand met u meekomt naar onze polikliniek.

Behandelingstraject

Ieder jaar een controle en zonodig vaker, afhankelijk van de resultaten van uw oog onderzoek. Een controle is ook vaker nodig als u in verwachting bent.

Het kan zijn dat wij zien dat er vocht achter het netvlies zit of dat er vaatveranderingen van het netvlies zijn. In dat geval kan het zijn dat we verder onderzoek doen door middel van het maken van foto’s van het netvlies.

De behandeling kan bestaan uit het geven van (combinaties van) advies, laseren van het netvlies, injecties (Avastin® of Lucentis®) in het oog of een operatie van het oog.

Van groot belang is dat u zelf zorgt voor een goede instelling van de suiker en de bloeddruk, uiteraard in overleg met de arts of verpleegkundige die u behandelt voor uw diabetes.

De behandeling bij de oogarts is altijd een laser behandeling eventueel in combinatie met injecties in het oog. Het laseren heeft vaak tot doel de kans op oogproblemen door diabetes in de toekomst te voorkomen. Door het laseren blijft het zien vaak gelijk, verbetert soms en kan een enkele keer ook (tijdelijk) verminderen. Voor de laserbehandeling moet u meestal een aantal keer komen. Het is goed als er dan iemand met u meekomt.

Door de injecties die wij geven is er een grote kans dat het zien beter wordt of niet verder verslechterd. Vrijwel iedereen ziet op tegen deze injecties in het oog. Vrijwel iedereen zegt achteraf dat het reuze is meegevallen. Het oog wordt goed verdoofd met druppeltjes en ontsmet met jodium. De dokter die prikt is hiervoor opgeleid.

Na een behandeling volgt een controle op onze polikliniek. Hier onderzoeken wij of de behandeling voldoende geholpen heeft. Eventueel is verder onderzoek mogelijk.

Doordat wij in een academisch ziekenhuis werken zijn we altijd goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Wij kunnen u tijdig de nieuwste zorg aanbieden. Wij doen zelf ook onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om hier aan deel te nemen. Als het gaat om nieuwe behandelingen, krijgt u altijd de beste zorg die we altijd geven maar ook kans op nog betere zorg die we op dat moment onderzoeken.

Tot slot, het belangrijkste is de jaarlijkse controle. Het zijn tenslotte uw ogen, en dat is ook onze zorg.

Sluit de enquête