Kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit bij oogheelkundige behandelingen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor de preventie, diagnostiek en behandeling van een breed scala aan ziektebeelden, zo ook binnen de oogheelkunde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan innovatievere operatietechnieken, nieuwe oogdruppels of implantlenzen. Aan al deze ontwikkelingen hangt echter ook vaak een fors prijskaartje en dit is dan ook een van de belangrijkste oorzaken van de toename in zorgkosten die in Nederland worden gemaakt. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken. Iedere euro kan immers maar één keer worden uitgegeven, en bij voorkeur geven we die uit aan de meest effectieve gezondheidsinterventies.

De effectiviteit van gezondheidsinterventies kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Enerzijds doen we dit via objectieve metingen in de kliniek (bijv. het meten van de visus met de letterkaart), anderzijds door de invloed op de kwaliteit van leven te bepalen. Met kwaliteit van leven bedoelen we de subjectieve beleving van de patiënt wat betreft de gevolgen van de gezondheidsinterventie voor zijn/haar gezondheid. We meten dit met behulp van vragenlijsten, die we bij een groot deel van het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek in onze kliniek gebruiken.

Daarnaast proberen we altijd de kosten van de behandeling in kaart te brengen, waarbij we bij voorkeur kijken naar álle kosten die in het kader van de gezondheidsinterventie worden gemaakt, ongeacht wie die kosten maakt. Bij patiënten meten we deze kosten met vragenlijsten (bijv. reiskosten, mantelzorg en werkverzuim).

De gegevens over effecten en kosten kunnen we tegen elkaar afwegen, waardoor we een uitspraak kunnen doen over de kosteneffectiviteit van de gezondheidsinterventie. Deze informatie kan vervolgens door beleidsmakers gebruikt worden om te besluiten of de gezondheidsinterventie wel of niet toegepast zou moeten worden, en of het vergoed dient te worden in het basispakket van de zorgverzekering.

Op dit moment verrichten wij kosteneffectiviteitsanalyses bij de volgende studies:       

  • PREMED-studie: een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende soorten medicatie bij het voorkomen van maculaoedeem na een staaroperatie.
  • DUCK-studie: een onderzoek naar de kwaliteit van leven op de lange termijn na een corneal cross-linking behandeling bij patiënten met keratoconus.
  • DMEK en UT-DSAEK-studies: deze studies onderzoeken de effectiviteit van innovatieve vormen van hoornvliestransplantaties bij patiënten met ziekten van het hoornvliesendotheel.
  • Torische IOL-studie: een studie naar de effectiviteit van torische intra-oculaire implantlenzen ter behandeling van astigmatisme bij een staaroperatie.

Promovendus: drs. R.W.P. Simons
Projectleiders: prof. dr. R.M.M.A. Nuijts, prof. dr. C.D. Dirksen, dr. F.J.H.M. van den Biggelaar

Sluit de enquête