Wat is dubbelzien?

Scheelzien bij kinderen resulteert over het algemeen niet in dubbelzien maar in amblyopie (lui oog). Bij volwassenen is dit anders. Als een volwassene gaat scheelzien, dan ziet hij ook vaak dubbel, omdat hij het tweede beeld niet kan onderdrukken. De oorzaak van het dubbelzien kan bijvoorbeeld liggen in een manifest worden van een tot dan toe verborgen gebleven scheelzien door een verlies aan samenwerking tussen de ogen, door een verlamming van een of meerdere oogspieren door onderliggend vaatlijden of in het kader van een neurologische aandoening of door een mechanische beperking na bijvoorbeeld een ongeluk of als gevolg van een systemische aandoening zoals bijvoorbeeld de schildklierziekte van Graves.

Behandeling

De behandeling van het dubbelzien is afhankelijk van de oorzaak. Daarom zal eerst altijd de precieze oorzaak van het dubbelzien achterhaald moeten worden. Dit wordt gedaan door middel van uitgebreid orthoptisch, oogheelkundig en aanvullend bloed- of specialistisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld beeldvorming met een CT- of MRI-scan of oogspier-onderzoek. Zonodig volgt een controle bij de neuroloog of internist.

Symptomatisch kan dubbelzien behandeld worden met speciale Fresnell-plak-prismas op een bril of in het uiterste geval door één oog af te dekken. Sommige vormen van dubbelzien gaan vanzelf over, andere wisselen erg door de onderliggende oorzaak, zoals bij de ziekte van Graves. De patiënt zal daarom vaak op controle moeten komen om de (veranderingen van de) oogstand te vervolgen. Pas als er geen veranderingen in de oogstand meer verwacht worden en er een stabiele situatie is, wordt een definitief behandelplan gemaakt. Die kan bestaan uit een strabisme-operatie of het laten inslijpen van prismas in bestaande brillenglazen.

Voor meer informatie zie de website van de Nederlandse vereniging van orthoptie www.orthoptisten.info of de Belgische Orthoptische Vereniging (tweetalig): www.orthoptie.be

Sluit de enquête