Lotgenoten

Via de website www.oogvereniging.nl/glaucoom vindt u informatie over de oogaandoening glaucoom en de behandeling ervan. Ook vindt u hier informatie over activiteiten van de ledengroep.

Ook in uw regio worden met enige regelmaat bijeenkomsten georganiseerd waar u ervaringen kunt uitwisselen met anderen.

Sluit de enquête