Corneal cross-linking

Cross-linking is een methode om het hoornvlies mechanisch te stabiliseren. Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een toenemende vervorming en/of verdunning van het hoornvlies. Het doel van de behandeling is de achteruitgang van keratoconus af te remmen of zelfs helemaal te stoppen. Door behandeling van het hoornvlies met cross-linking kan een hoornvliestransplantatie mogelijk uitgesteld of voorkomen worden. Cross-linking wordt sinds meerdere jaren ook in andere medische specialismen uitgevoerd (zoals in de orthopaedie en hartchirurgie), maar cross-linking van het hoornvlies is relatief nieuw.

Geschikte kandidaten voor crosslinking

Voordat wordt overgegaan op cross-linking vindt een uitgebreid oogheelkundig onderzoek plaats. Wij hebben hiervoor een speciale Corneal cross-linking keratoconus poli in de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht. De oogarts meet de sterkte en gezichtsscherpte van het oog. Verder wordt met speciale apparatuur de kromming van het hoornvlies gemeten. Ook wordt de dikte van het hoornvlies op een aantal plaatsen gemeten. Voor deze metingen moeten zachte lenzen 1 week en harde lenzen 2 weken uitgelaten worden. Door deze onderzoeken op verschillende momenten te herhalen, kan worden vastgesteld of er sprake is van voortgaande keratoconus. Als dit zo is, komt u in aanmerking voor een cross-linking behandeling.

Behandelprocedure bij crosslinking

Cross-linking versterkt de verbindingen van het hoornvlies, waardoor het hoornvlies steviger wordt. De behandeling bestaat uit een combinatie van UV-bestraling met het druppelen van riboflavine (vitamine B2) oogdruppels. De intensiteit van de UV-bestraling is zo ingesteld dat de andere oogstructuren niet beïnvloed of beschadigd raken. De behandeling vindt altijd aan één oog tegelijk plaats. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving met druppels. Eerst wordt het meest oppervlakkige hoornvlieslaagje verwijderd met een mesje. Dit zorgt ervoor dat de riboflavine oogdruppels goed kunnen doordringen in het hoornvlies. Deze speciale oogdruppels worden gedurende een half uur op het oog gedruppeld. Aansluitend wordt het hoornvlies gedurende 30 minuten met UV-A licht bestraald. Aan het einde van de behandeling wordt een doorzichtige, zachte verbandlens op het oog aangebracht die een week later wordt verwijderd. 

Nazorg bij crosslinking

Wegens wazig zicht kunt u tijdelijk niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Daarom adviseren wij u vervoer naar huis te regelen. Daarnaast is het comfortabel om direct na de behandeling, maar ook de dagen daarna, een zonnebril te dragen. Door het schaafwondje op het hoornvlies kunt u last hebben van napijn. De napijn bestaat uit een branderig gevoel, wat ongeveer een dag of drie duurt. Het oog kan wat overgevoelig zijn voor licht gedurende een aantal dagen. Na de behandeling krijgt u een recept mee voor 3 verschillende oogdruppels, die u minimaal tot 1 maand na de operatie dient te gebruiken. Na ongeveer twee dagen kunt u uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. De eerste drie weken mag u niet sporten of zwembad/sauna bezoeken. Tot drie maanden na de behandeling mag u de contactlens van het behandelde oog niet dragen. Daarna kunt u deze gewoon weer dragen maar vragen wij u om deze minstens twee weken voor elk controlebezoek weer uit te laten.

Wetenschappelijk onderzoek 

Verschillende studies hebben aangetoond dat voortgaande keratoconus en andere hoornvliesziekten die op keratoconus lijken kunnen worden gestabiliseerd door cross-linking. Bij een minderheid, ongeveer 7%, heeft de behandeling geen effect.

Complicaties

De risico's op complicaties tijdens of na cross-linking zijn klein. Er bestaat de kans op infectie en glaucoom (verhoogde oogdruk). Er is geen aanwijzing gevonden dat de gezonde levende cellen (endotheelcellen) bij een voldoende dik hoornvlies beschadigd raken.

 

Sluit de enquête