De Universiteitskliniek Oogheelkunde Maastricht voert al jarenlang wetenschappelijk onderzoek uit naar de oorzaken en behandeling van glaucoom. Een van de belangrijkste kwesties die de afdeling is betrokken bij, heeft betrekking op de dood van de retinale ganglioncellen (RGC) en hun axonen.

Figuur 1
Glaucoom is een van de meest voorkomende oorzaken van onomkeerbare blindheid, en men schat dat wereldwijd ongeveer 67 miljoen personen lijden aan glaucoom. Hiervan zijn er 10% blind aan beide ogen. Glaucoom is een groep van oogziekten die gekarakteriseerd door chronische optische neuropathie. Het resulteert in een geleidelijk verlies van gezichtsvermogen die begint in de periferie, maar uiteindelijk ook het centrale zicht vermindert. De pathofysiologie van glaucoom is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de geprogrammeerde dood (apoptose) van retinale ganglioncellen (zie figuur 1) en hun axonen een van de belangrijkste gebeurtenissen is. Dit markeert een onomkeerbare stap in het ziekteproces en vormt een laatste gemeenschappelijke route in een overigens zeer heterogene ziekte.

Dit onderzoek richt zich op de dood van de retinale ganglioncellen en hun axonen en heeft twee doelen:

1) het ontwikkelen van een in vivo methode om de apoptose zichtbaar te maken om zo een vroege diagnose mogelijk te maken.
2) het beter begrijpen van dit celdood mechanisme om zo manieren te vinden om in te grijpen in het apoptotisch proces. 

Promovendus: Shujin Wang
Promotores:  Prof. Dr. C.A.B. Webers en prof. dr. C. Reutelingsperger
Copromotores: Dr. T.T.J.M. Berendschot en dr. T.G.M.F. Gorgels

Sluit de enquête