Naar binnen gedraaid onderooglid (entropion)

Bij entropion is het onderooglid naar binnen toe gedraaid, d.w.z. naar de oogbol toe. Dit leidt ertoe, dat de wimpers van het onderooglid tegen het oog aan krassen.

Moet u er mee naar de dokter?

Deze aandoening geeft een risico op beschadiging van het hoornvlies (de voorkant van het oog), doordat de wimpers tegen het oog krassen.

Wat kan er aan gebeuren?

Operatief kan de stand van het onderooglid worden aangepast door het onderooglid strakker te maken en naar buiten te kantelen. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer drie kwartier voor 1 onderooglid. De behandeling vindt plaats als dagbehandeling, d.w.z. u hoeft niet in het ziekenhuis te blijven. Bloedverdunnende medicijnen moeten in het algemeen 7 dagen gestopt worden voordat de behandeling kan plaats vinden.

Vergoedt uw verzekeraar de behandeling?

De verzekeraar vergoedt de behandeling. Voor het maken van een afspraak is wel een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Naar buiten gedraaid onderooglid (ectropion)

Bij ectropion is het onderooglid naar buiten toe gedraaid, d.w.z. van de oogbol af.

Moet u er mee naar de dokter?

Deze aandoening is niet gevaarlijk, maar kan wel tot klachten leiden. Bij sommige patiënten kan de aandoening tot tranende ogen leiden, vooral in de wind. Ook kan de situatie als cosmetisch storend worden ervaren.

Wat kan er aan gebeuren?

Operatief kan de stand van het onderooglid worden aangepast, door het onderooglid strakker te maken en naar binnen te kantelen. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer een half uur voor 1 onderooglid. De behandeling vindt plaats als dagbehandeling, d.w.z. u hoeft niet in het ziekenhuis te blijven. Bloedverdunnende medicijnen moeten in het algemeen 7 dagen gestopt worden voordat de behandeling kan plaats vinden.

Vergoedt uw verzekeraar de behandeling?

De verzekeraar vergoedt de behandeling. Voor het maken van een afspraak is wel een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Sluit de enquête