Grijze staar ofwel cataract is een aandoening waarbij de ooglens, die vlak achter de pupil zit, troebel wordt. Er zijn verschillende vormen van staar. Het kan aangeboren zijn, het kan ontstaan door aandoeningen of ongevallen, of het ontstaat langzaam op oudere leeftijd, de zogenaamde ouderdomsstaar. Omdat ouderdomsstaar heel veel voorkomt, zullen we hier wat dieper op ingaan.

De meeste staar komt boven de leeftijd van 75 jaar voor, hoewel sommige mensen al op veel jongere leeftijd hiervan last kunnen krijgen. Door de jaren heen wordt de ooglens langzaam troebel, doordat de lens in gewicht en dikte toeneemt, er compressie en verharding van de lenskern optreedt, en omdat er veranderingen in de lenseiwitten optreden. Hierdoor verkleurt de lens langzaam. Meestal wordt het gezichtsvermogen langzaam slechter, maar de snelheid van achteruitgang hangt af van de vorm van staar. Zit de troebeling in het midden (nucleair of kerncataract), dan gaat het meestal langzaam. Vaak kunnen mensen nog een tijd geholpen worden door de brillenglazen aan te passen. Deze worden dan sterker min of minder plus. Soms kunnen mensen door deze vorm van staar nog lang lezen met een minder sterke leesbril, of helemaal zonder bril. Zit de troebeling echter in de buitenste lagen van de lens, dan leidt deze doorgaans sneller tot klachten, zeker als deze in het centrum van deze buitenste lagen zit. Afgezien van slechter zien leidt dit zogenaamde schorscataract ook vaak tot klachten als sneller verblind worden bij autorijden, of tot dubbelzien.

In ons centrum wordt u snel en deskundig geholpen. Op één dag vinden alle onderzoeken ter voorbereiding op de operatie plaats.

Staarcentrum

Bij een staaroperatie wordt uw eigen ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlensje.

Lees verder

Er zijn verschillende speciale kunstlenzen verkrijgbaar. Hieronder worden drie soorten nader toegelicht:

Typen kunstlenzen
Sluit de enquête