Onderwijs aan medisch studenten

De vakgroep oogheelkunde is in de bachelorfase van de opleiding tot basisarts op meerdere momenten betrokken bij het theoretisch en praktisch onderwijs en de toetsingen.  

In de masterfase is oogheelkunde een werkplek binnen het coschap neurowetenschappen (samen met KNO, neurologie en psychiatrie). De werkplek duurt 4 weken en omvat scholing in oogheelkundig onderzoek, diagnostiek en een brede oriëntatie op oogheelkundige behandelingsmogelijkheden. Ook komt de relatie tussen andere ziektebeelden (b.v. diabetes) en oogklachten ruim aan de orde. Verder is er aandacht voor de organisatie en uitvoering van de oogheelkundige zorg. De in oogheelkunde geïnteresseerde studenten komen bij oogheelkunde voor hun keuze co-schap, wetenschap- en/of zorgstage.Hiervoor heeft oogheelkunde een ruim aanbod aan interessante stagevoorstellen waarbij de student kan kiezen tussen breed in de zorg tot meer specialistisch in onderzoek. De voorstellen voor dergelijke stages zijn terug te vinden op de daarvoor aangewezen website(s) van de Universiteit Maastricht: https://fhmlweb.unimaas.nl/ .
Voor overige stages (zowel klinisch als wetenschappelijk) of hieraan gerelateerde vragen kan men contact opnemen met onderwijs.oogheelkunde@mumc.nl

Onderwijs
Sluit de enquête