Wetenschappelijk onderzoek

In de universiteitskliniek voor Oogheelkunde verrichten we ook patiëntgebonden onderzoek, bijvoorbeeld vergelijkende studies van verschillende glaucoomoperaties. Uw arts zal u inlichten over eventuele wetenschappelijke onderzoeken waaraan u kan deelnemen indien u dit wenst. 

Een overzicht van de huidige studies in de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde vindt u hier:

https://oogheelkunde.mumc.nl/onderzoek/lopend-onderzoek

 

 

Sluit de enquête