Niet invasieve moleculaire diagnostiek in het levende oog met behulp van Raman spectrometrie

Ziekten van het oog en/of van het gehele lichaam kunnen een destructieve invloed hebben op het zien en op de functie van het oog zelf. Het doel van deze project aanvraag is om een nieuwe methode te ontwikkelen voor niet invasieve diagnostiek van het oog gebaseerd op Raman spectroscopie. Een nieuw instrument zal worden ontwikkeld waarmee oogweefsel gelokaliseerd aan de voorzijde van het oog, zoals cornea en kamerwater, optisch bemonsterd kan worden zonder directe verlichting van het kwetsbare netvlies weefsel. Hierdoor krijgt de oogarts een instrument in handen waarmee snelle identificatie van oog problemen mogelijk is op basis van moleculaire informatie en effecten van geneesmiddelen vervolgd kunnen worden.

Dit instrument vervangt de nu gebruikelijke invasieve biopsieën van oog weefsel welke de enige manier zijn om tot een diagnose te komen en potentieel schadelijk kunnen zijn.
In dit project kunnen de volgende elementen onderscheidden worden: technologie ontwikkeling, diagnostische signaal analyse algoritme ontwikkeling en preklinische en klinische testen. Raman spectra zijn een weergave van de moleculaire samenstelling van oog het weefsel. Patho(fysio)logische omstandigheden lijden tot veranderingen in de moleculaire samenstelling van het oog weefsel en daardoor tot veranderingen in het Raman spectrum.
Deze informatie zal gebruikt worden om een real time diagnostische signaal analyse algoritme te ontwikkelen.

Promovendus: Drs. S.Zhang
Promotor: Prof. dr. C.A.B. Webers
Co-promotor: Dr. T.T.J.M. Berendschot
Overige onderzoekers: Dr. R. Erckens, Dr. F. Jongsma, Dr. J. de Brabander

Sluit de enquête