Sint Jans Gasthuis Weert

Vanaf 2015 is de oogheelkundige praktijk van het Sint Jans Gasthuis te Weert onderdeel van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde van het Maastricht UMC+. De artsen maken deel uit van de Medische Staf van deze Universiteitskliniek.
U kunt voor alle oogheelkundige zorg terecht in Weert, waar nodig vindt overleg plaats tussen de oogartsen van Weert en de oogartsen van Maastricht. Uw oogarts in Weert heeft direct toegang tot alle nieuwe kennis en kan ook een snelle toegang garanderen voor onderzoeken die in het Maastricht UMC+ moeten plaatsvinden.Indien het nodig is dat een behandeling wordt voortgezet in de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde in Maastricht vindt snelle en adequate doorverwijzing plaats en kunt u ook, zodra dat medisch gezien verantwoord is, de behandeling weer in Weert voortzetten. In een aantal gevallen is het ook mogelijk dat uw oogarts in Weert een eventuele operatie zelf in Maastricht uitvoert.
Overleg tussen de verschillende oogartsen is er dagelijks. Ook is er wekelijks een gezamenlijke patiëntenbespreking.

Sluit de enquête