Lui oog (amblyopie)

Lui oog

Een amblyoop of ‘lui’ oog is een gezond oog dat minder goed ziet ondanks een goede bril. Het oog heeft (nog) niet goed leren kijken.

Een oog kan amblyoop worden in de fase waarin het scherp zien in ontwikkeling is, ongeveer tussen de 0 en 8-12 jaar. Dit is ook de periode dat amblyopie nog te behandelen is. Hoe jonger het kind echter, hoe sneller amblyopie kan ontstaan of verbeteren. Soms wordt amblyopie veroorzaakt door oogafwijkingen die het scherpzien nadelig beïnvloeden (bijvoorbeeld staar of een afhangend bovenooglid). Die moeten dan eventueel eerst behandeld worden.

Behandeling

Amblyopie wordt in de regel behandeld door het andere (‘goede’) oog af te plakken (occlusie-therapie) zo nodig in combinatie met het dragen van een bril. De ‘plakkers’ zijn te krijgen met allerlei kleuren en plaatjes om het voor het kind en ouder aangenamer en leuker te maken. Dit is belangrijk, omdat het slagen van de behandeling in hoge mate afhangt van hoe trouw het behandeladvies wordt opgevolgd. Het totaal aantal uren afplakken per week hangt af van de leeftijd van het kind en hoe erg de amblyopie is.

Tijdens de occlusie therapie wordt het zien van beide ogen regelmatig (om de 2-4 maanden) gecontroleerd, vaak jaren aan een stuk. De ortoptist bepaalt steeds opnieuw hoeveel uren er geplakt moet worden en bepaalt ook wanneer dit niet meer hoeft omdat er geen verbetering meer te verwachten is.

Mumc+ foto online folders
De behandeling bij uw kind
Online folder
Sluit de enquête