Kaukasische patiënten met nauwe kamerhoeken op SS-OCT

Nauw kamerhoek glaucoom

Nauw kamerhoek glaucoom is een oogziekte die schade veroorzaakt aan de oogzenuw, doordat er korte, gedrongen bouw van het oog is. Het verraderlijke van nauwe kamerhoek glaucoom is dat je er heel lang niets van merkt en dat er al veel schade is opgetreden voor het wordt opgemerkt. Glaucoom kan, wanneer het niet wordt behandeld, leiden tot slechter zicht en zelfs blindheid.

Vroege opsporing

Aangezien patiënten pas in een laat stadium klachten krijgen als al veel schade is opgetreden, is vroege opsporing belangrijk. Een nauwe kamerhoek kan worden ontdekt tijdens oogheelkundig onderzoek. Als er afwijkingen worden gevonden, kan vroegtijdige behandeling (o.a. opening in het regenboogvlies m.b.v. laser) worden gestart. De praktijk laat helaas zien dat nauwe kamerhoeken nogal eens worden gemist tijdens routinematig onderzoek. De onderzoekers willen nagaan hoeveel patiënten op de poli worden gezien met een korte, gedrongen bouw van het oog door een afbeelding te maken van het voorste gedeelte van het oog. Deze afbeeldingen worden gebruikt om een afwijkende bouw van het oog op te sporen.

Nauwe kamerhoek (glaucoom)

Als we vermoeden dat er door de bouw van het oog een risico bestaat op het krijgen van een oogziekte (glaucoom), willen we u misschien ook uitnodigen voor een vervolgonderzoek. Daarvoor zal opnieuw toestemming gevraagd worden aan u. In dit vervolgonderzoek willen we weten hoe groot uw kans is op verhoogde oogdruk (glaucoom). Als u niet wenst deel te nemen aan het vervolgonderzoek, krijgt u het advies om zich verder door een oogarts te laten onderzoeken en zo nodig te laten behandelen.

Onderzoekers: drs. H.C.S. Römkens (promovendus)
Projectleiders: prof. dr. C.A.B. Webers en dr. H.J.M. Beckers

Sluit de enquête