Tweezijdig staar: beide ogen dezelfde dag opereren?

Een studie naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van simultane bilaterale cataractchirurgie versus bilaterale cataractchirurgie met een interval van tenminste twee weken

Wat is staar

Staar ofwel cataract is een aandoening waarbij de eigen ooglens, die vlak achter de pupil zit, troebel wordt (zie afbeelding 1). Vaak ontstaat dit langzaam op oudere leeftijd door veranderingen in de samenstelling van de lens. Deze troebeling van de eigen ooglens kan ervoor zorgen dat het gezichtsvermogen langzaam slechter wordt. Veel mensen die last hebben van staar, hebben dit aan beide ogen. Patiënten met staar worden behandeld met een staaroperatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen door een kunstlens.

Een oog met staar. Achter de pupil is de staar zichtbaar als een grijzige waas

De operatie

Tijdens de operatie wordt er een kleine opening gemaakt in het oog, waarna de eigen troebele ooglens uit het lenszakje gehaald wordt (zie afbeelding 2a). Vervolgens wordt er een kunstlensje in het lenszakje geplaats (zie afbeelding 2b). De metingen die vóór de operatie gedaan zijn, worden gebruikt om de sterkte van dit kunstlensje te berekenen.

Normaal gesproken wordt eerst één oog geopereerd en pas vanaf twee weken na de eerste operatie het tweede oog.  Het is echter ook mogelijk om allebei de ogen direct na elkaar te opereren op dezelfde dag.

Verwijderen van de eigen troebele ooglens
Het plaatsen van een kunstlensje

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken welke behandeling de beste resultaten geeft: het opereren van beide ogen op dezelfde dag of met een tussenpose van minstens twee weken. Ook zullen wij in kaart brengen welke kosten hiermee gepaard gaan. Aan het onderzoek zullen ongeveer 858 patiënten meedoen. In Nederland doen een aantal ziekenhuizen en klinieken uit de volgende steden mee: Maastricht, Heerlen, Veldhoven, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, Breda, Den Haag, Deventer en Zwolle.

Promovendus:
Drs. L.S. Spekreijse

Projectleiders:
Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts
Dr. F.J.H.M. van den Biggelaar

Projectduur:
2018-2020

 

Sluit de enquête