Visuele beperking en blindheid bij glaucoom aan het einde van het leven

Glaucoom is de belangrijkste oorzaak van irreversibele blindheid wereldwijd. Het wordt veroorzaakt door progressieve schade aan de oogzenuw. Ondanks het huidige behandelingsniveau wordt een deel van de patiënten met glaucoom nog steeds slechtziende en overlijden blind. Het aantal en de oorzaken hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht.

Een klein aantal studies hebben laten zien dat een aanzienlijk deel van de behandelde glaucoom patiënten (in één studie tot wel 24%) aan tenminste 1 oog blind is door glaucoom bij overlijden. De oorzaken van blindheid in deze studies waren: 1. Reeds opgedane hoeveelheid gezichtsvelduitval ten tijde van diagnose, 2. Progressie van gezichtsvelduitval nadat de diagnose is gesteld, 3. De aanwezigheid van andere oogziekten.

Een van deze onderzoeken betrof onze eigen studie die op kleine schaal en slechts in één ziekenhuis is uitgevoerd en waarin werd bevestigd dat het aantal slechtziende en blinde glaucoom patiënten nog steeds aanzienlijk is. Op grond van de gevonden oorzaken in deze studie kan niet betrouwbaar worden aangegeven welke oorzaak het meest voorkomt en welke oplossingen het meest effectief kunnen zijn om blindheid terug te dringen.

Het doel van het huidige onderzoek is derhalve het verkrijgen van betrouwbare cijfers over het vóórkomen en de oorzaken van blindheid bij overlijden bij glaucoom patiënten in Nederland. Dit zal in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Zodoende wordt duidelijk hoe groot deze populatie is en hoeveel de impact hiervan is op de kwaliteit van leven.

Promovenda:
Drs. P. Mokhles

Promotor:
Prof. dr. C.A.B. Webers

Copromotors:
Dr. H.J.M. Beckers
Dr. J.S.A.G. Schouten

 

Sluit de enquête