Last resort

In de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht behandelen wij patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (last-resort). Voor patiënten die deze zorg nodig hebben, is vaak geen standaardbehandeling voorhanden. De behandelend artsen zoeken op grond van de meest actuele kennis en kunde een maatoplossing voor de individuele patiënt. Wij bieden deze last-resort zorg voor alle aandoeningen behalve zeer gespecialiseerde oncologische oogzorg.

Topreferente functies

Voor glaucoom en hoornvlies-, refractie- en cataractchirurgie bieden wij topreferente zorg. Dit is zorg met een last-resort functie die zich onderscheidt door een aantal kenmerken:

  • multidisciplinaire infrastructuur waar specialistische patiëntenzorg gecombineerd wordt met wetenschappelijk onderzoek
  • innovatieve aanpak van aandoeningen door de kruisbestuiving van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg
  • continuïteit van zorg: de zorg is niet afhankelijk van individuele artsen, maar het is geborgd dat de topreferente zorg altijd kan worden aangeboden.

Expertisecentra

Op een aantal gebieden zijn wij expertisecentrum. Hierbij werken verschillende disciplines op een hoog niveau samen, wordt de nieuwste apparatuur en kennis ingezet voor de diagnose en behandeling, en vindt er kruisbestuiving plaats tussen wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg.

Wij zijn erkend als expertisecentrum voor de volgende aandachtsgebieden:

Sluit de enquête