De spreekuren in de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht zijn voornamelijk in de ochtend. U wordt dan allereerst ontvangen door een oogarts in opleiding. Er is altijd een oogarts op de polikliniek aanwezig die bij het consult betrokken wordt als de oogarts in opleiding dat nodig vindt. Vaak wordt dit al vooraf besproken bij de voorbereiding van het spreekuur. Indien u voor de eerste keer komt of als uw laatste bezoek meer dan 1 jaar geleden is, dan heeft u een doorverwijzing van de huisarts nodig.

Iedere middag is er een spoedspreekuur. Bent u al bij ons bekend, dan kunt u hier terecht na telefonisch overleg met de oogarts. Indien u voor de eerste keer komt, dan heeft u een doorverwijzing van de huisarts nodig.

Vooral in de middagen vinden ook specifieke spreekuren plaats. De oogartsen, die allen een eigen subspecialisme hebben naast hun algemene oogheelkundige kennis, ontvangen dan patiënten. Zij worden tijdens deze spreekuren ondersteund door oogartsen in opleiding, paramedici en onderzoekers. U kunt voor deze spreekuren geen afspraak maken. Dit kan alleen in overleg tussen oogarts in opleiding en oogarts, of op verwijzing van een oogarts in een ander ziekenhuis.

 

Supervisie
Sluit de enquête