Implantatie ringsegmenten

Voor de behandeling van keratoconus is het mogelijk om ringsegmenten in het hoornvlies te implanteren, zogenaamde INTACS / Keraringen. INTACS / Keraringen zijn dunne halfronde ringetjes met een maximale dikte van 0.45 mm, die op drievierde diepte in het hoornvlies worden geplaatst. Ze zijn gemaakt van een helder, lichaamsvriendelijk plastic materiaal dat al meer dan 50 jaar gebruikt wordt voor contactlenzen en kunstlensjes bij staaroperaties. Door het inbrengen van extra volume in het hoornvlies wordt de vorm van het hoornvlies op de plaats van de ringen platter, waardoor de kegelvorm minder steil wordt. Het doel van deze behandeling is om het onregelmatige hoornvlies van de keratoconus patiënt een regelmatigere vorm te geven. Hierdoor kan de patiënt na de behandeling makkelijker gecorrigeerd worden met een bril of met contact lenzen. In 70% van de gevallen verbetert de gezichtsscherpte zonder optisch hulpmiddel.

Geschikte kandidaten voor ringsegmenten

Voordat wordt overgegaan op het plaatsen van ringsegmenten vindt een uitgebreid oogheelkundig onderzoek plaats. Wij hebben hiervoor een speciale keratoconus poli in het Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht. De oogarts meet de sterkte en gezichtsscherpte van het oog. Verder wordt met speciale apparatuur de kromming van het hoornvlies gemeten. Ook wordt de dikte van het hoornvlies op een aantal plaatsen gemeten. Voor deze metingen moeten zachte lenzen 1 week en harde lenzen 2 weken uitgelaten worden. Bij keratoconus patiënten is deze ingreep bedoeld voor mensen die hun harde zuurstofdoorlaatbare contactlenzen niet meer kunnen verdragen en vanwege een helder hoornvlies nog niet in aanmerking komen voor een hoornvliestransplantatie. Aanpassing van een bril om een optimale gezichtsscherpte te krijgen is niet meer mogelijk. INTACS / Keraringen verbeteren de gezichtsscherpte met een bril, maar het kijken is nooit zo goed als met contactlenzen. Deze behandeling is niet geschikt voor patiënten waarbij littekens op het hoornvlies aanwezig zijn, de leeftijd onder de 21 jaar hebben en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Behandelprocedure bij ringsegmenten

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving met druppels en is te verdelen in drie onderdelen:

  1. het maken van de tunnels waar de INTACS / Keraringen uiteindelijk inkomen,
  2. het inbrengen van de INTACS / Keraringen in de tunnels
  3. het sluiten van de wond met een hechting.

Tijdens het maken van de tunnels wordt de druk in het oog kunstmatig verhoogd door middel van een zuigring. U ervaart dat het even donker wordt. De operatie duurt ongeveer 15 minuten. De ingreep is niet pijnlijk.

Nazorg bij ringsegmenten

Na de behandeling kunt u pijn hebben aan het oog. Deze napijn bestaat uit een branderig gevoel, wat ongeveer een dag duurt. Het oog kan wat overgevoelig zijn voor licht gedurende een aantal dagen. Na de operatie krijgt u een recept mee voor 2 verschillende soorten oogdruppels. Deze druppels dient u gemiddeld tot drie weken na de operatie te gebruiken. Voor het bepalen van het verloop van de behandeling zijn de nacontroles erg belangrijk. Na een maand kan worden bekeken of het mogelijk is een correctie aan te passen waarmee u weer kunt zien. Zonodig wordt een lens gepast of brilvoorschrift gegeven. Kosten van een contactlens en /of bril zijn voor eigen rekening.

Complicaties bij ringsegmenten

Het kan voorkomen dat tijdens de chirurgische procedure de zuigring die op het hoornvlies wordt geplaatst, onvoldoende druk kan opbouwen, waardoor de operatie voortijdig zal moeten worden gestopt. Deze complicatie komt niet vaak voor. Verder kunt u tijdens het genezingproces last krijgen van de volgende klachten: droge ogen, kringen rondom lichtbronnen (halo's), hinderlijke lichteffecten in de avond, en verminderde of wisselende gezichtsscherpte. Zoals bij elke operatie kan er een infectie optreden bij de wond of de hechting. Dit moet dan met extra oogdruppels worden behandeld. Verder kunnen troebelingen neerslaan in de tunnel van het ringsegment. Dit laatste is een vaak voorkomend verschijnsel, waarvan de meeste patiënten geen klachten ondervinden.

Combinatie van ringsegmenten met cross-linking

In de meeste gevallen wordt het inbrengen van de ringsegmenten gecombineerd met een cross-linking behandeling. Zie voor meer informatie over deze procedure het stuk over cross-linking.

Meer informatie

Sluit de enquête