Wat is De Maastricht Studie?

De Maastricht Studie is een initiatief van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en heeft als doel de prevalentie, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (“suikerziekte”), hart- en vaatziekten, oogaandoeningen en andere chronische aandoeningen te bestuderen.  Aan De Maastricht Studie zullen 10.000 inwoners van Zuid-Limburg meedoen van wie de helft type 2 diabetes heeft en de andere helft niet.  Deelnemers aan De Maastricht Studie worden aan het begin van de studie en 5 jaar later uitgebreid medisch onderzocht.

Wat zijn oculaire neurodegeneratieve afwijkingen?

Het netvlies is de binnenste laag in het oog.  Diabetes kan schade aande bloedvaten van het netvlies veroorzaken. Dit noemt men diabetische retinopathie. Diabetische retinopathie leidt vaak tot een
visusdaling en kan uiteindelijk tot blindheid leiden.
Recente studies tonen echter aan dat diabetes ook schade aan de zenuwcellen in het oog kan veroorzaken.  Dit noemt men oculaire neurodegeneratieve afwijkingen.

Neurodegeneratieve afwijkingen ter hoogte van het netvlies en de oogzenuw worden vastgesteld met behulp van optical coherence tomography (OCT).

Neurodegeneratieve afwijkingen ter hoogte van het hoornvlies
(het doorzichtige voorste deel van het oog) worden met behulp van confocale microscopie opgespoord. 
Met deze methode kunnen de zenuwen van het hoornvlies in beeld worden gebracht.

Wat is diabetisch macula oedeem?

Diabetes kan een zwelling van het netvlies veroorzaken. Deze zwelling noemt men macula oedeem en treedt op bij ongeveer 10% van de diabeten.


Het is de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij diabeten. 
De aanwezigheid van macula oedeem wordt ontdekt en opgevolgd met behulp van optical coherence tomography (OCT).

Doel van het onderzoek

Bij patiënten met suikerziekte wordt onderzocht of macula oedeem en zenuwschade aan het netvlies en het hoornvlies in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. 
Door een vroegere behandeling hoopt men in de toekomst diabetische retinopathie en macula oedeem te voorkomen.

Promovendus: drs. E.E.B. De Clerck
Promotoren: prof. dr. C.A.B. Webers, prof. dr. C.D.A. Stehouwer
Copromotoren: dr. J.S.A.G. Schouten, dr. T.T.J.M. Berendschot
Begeleidend team: dr. T.T.J.M. Berendschot, dr. H.J.M. Beckers, dr. F. Goezinne, dr. D.M.W. Hilkman, prof. dr. R.M.M.A Nuijts, prof. dr. R. Peeters, dr. M.T. Schram

Projectduur: 2012-2016

 

 

Sluit de enquête