dagcentrum

In de Oogtoren worden uitsluitend oogheelkundige operaties onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Oogoperaties waarbij om enige reden algehele verdoving noodzakelijk is, gebeuren op de centrale operatieafdeling van het Maastricht UMC+.

Voordat u voor een oogoperatie in de Oogtoren wordt ingepland, is het dus van belang dat de anesthesist beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt (preoperatieve screening). Hiervoor krijgt u bij het planningsbureau een vragenformulier met daarop een groot aantal vragen met betrekking tot uw gezondheidstoestand. Voor operaties die in de Oogtoren plaatsvinden volstaat in de regel een preoperatieve screening aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst. Het is belangrijk dat u de vragenlijst goed invult, eventueel met hulp van een familielid/begeleider. Een belangrijke vraag om te kijken of u onder lokale verdoving geopereerd kunt worden is om te kijken of u gedurende de tijd van de operatie goed plat kunt liggen. Ook is het belangrijk dat de anesthesioloog weet welke medicijnen u gebruikt en welke allergieën u heeft. Het gebruik van bloedverdunners is belangrijk omdat dan vaak een andere verdovingstechniek nodig is.
Mocht besloten worden dat uw operatie onder algehele verdoving zal moeten plaatsvinden, dan wordt u doorverwezen naar de poli anesthesiologie voor een uitgebreider preoperatief onderzoek.

De dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij het Dagcentrum oogheelkunde. Zodra u aan de beurt bent, wordt u in de operatiestoel naar de anesthesieruimte gebracht. De anesthesist zal u de plaatselijke verdoving toedienen.
Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht.
Na de operatie wordt er eventueel een oogverband aangebracht en wordt u teruggebracht naar het Dagcentrum. Zodra u zich goed voelt kunt u, in overleg met de dagcentrummedewerker,  naar huis.

Voor meer informatie over uw operatie in de Oogtoren leest u onderstaande folder:

 

Sluit de enquête