InScite ocular coil, een vervanging voor oogdruppels

Diverse veelvoorkomende oogaandoeningen worden behandeld met medicijnen in de vorm van oogdruppels. Ondanks de relatief makkelijke toediening van oogdruppels, zijn er verschillende nadelen aan verbonden. Zo wordt het geneesmiddel maar in zeer kleine hoeveelheden geabsorbeerd in het oog en leidt het vaak tot bijwerkingen. Bovendien vinden veel mensen druppelen van de ogen lastig of wordt het niet correct uitgevoerd. Daarom is er behoefte aan eenvoudigere toedieningsvormen met een verbeterde geneesmiddelenafgifte.

Figuur 1: Schematische weergave van de coil (geel)

De afdeling oogheelkunde van het azM ontwikkelt, binnen het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe),  samen met Eyegle bv en de Technische Universiteit Eindhoven een nieuwe manier om medicijnen af te leveren in het oog. Deze nieuwe methode bestaat uit een klein flexibel staafje (coil) dat gevuld wordt met een medicijn (Figuur 1). Het staafje wordt achter het onderste ooglid gelegd en kan zo het medicijn langzaam en regelmatig vrijgeven gedurende een langere periode.
Allereerst zal uitvoerig getest worden of de coil veilig is en of de nieuwe manier van toedienen efficiënter is dan de huidige oogdruppels. Daarnaast zal onderzocht worden of het staafje comfortabel is wanneer het achter het onderste ooglid wordt gelegd.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om oogpatiënten op een efficiëntere en eenvoudigere manier te behandelen.

Onderzoekers: Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts, Dr. F.J.H.M. van den Biggelaar, Drs. Ing. C. Bertens, Dr. M. Gijs.

Sluit de enquête