Bij een refractieve lens uitwisseling (Refractive Lens Exchange of RLE) wordt uw natuurlijke ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens. Doordat de eigen lens verwijderd wordt, wordt deze behandeling vooral aangeraden bij personen die niet meer kunnen accommoderen (een leesbril nodig hebben) omdat hun eigen lens te stijf is geworden. Afhankelijk van welke kunstlens u in de plaats krijgt, zal u op 1 of meerdere afstanden minder brilafhankelijk worden. Wij bespreken met u de opties zodat u mee kan bepalen welke kunstlens het beste bij u past.

Een RLE ingreep kost 2900 euro per oog als er een cylinder gecorrigeerd moet worden, en 2600 euro als dit niet het geval is. Dit is inclusief nazorg de eerste 2 jaar.

Sluit de enquête