Ooglaseren

Kosten refractiechirurgie

Vooronderzoek:
€ 100 (gaarne pinnen).

Ooglaseren:

  • TransPRK / LASEK / PRK: € 1635 per oog
  • FemtoLASIK: € 1750 per oog

Voorzetlensimplantatie (phake lens):

  • Artisan/Artiflex lens: € 2300 per oog
  • Torische Artisan/Artiflex lens: € 2750 per oog

Vervanglensimplantatie:

  • Monofocale lens: € 1700 per oog
  • Monofocaal torische lens: € 2250 per oog
  • Multifocale lens: € 2600 per oog
  • Multifocaal torische lens: € 2900 per oog

De kosten zijn inclusief behandeling en nacontroles gedurende het eerste 2 jaar.

Sommige verzekeraars vergoeden een gedeelte van de behandeling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verzekeraar of op https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ooglaseren.aspx