Het vooronderzoek

Het vooronderzoek is een geschiktheidsonderzoek van uw ogen. Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreide analyse van de structuur en kwaliteit van uw oog. Er worden diverse metingen verricht en foto's van uw ogen gemaakt, aan de hand waarvan wij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor refractiechirurgische behandeling en zo ja, voor welke. Nadat alle onderzoeken verricht zijn, bespreken wij de resultaten en de behandelopties met u. Dit neemt in totaal ruim 2 uur in beslag.

Welke maatregelen dient u zelf te treffen

- Om de metingen zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk te verrichten, moet u zachte contactlenzen 2 weken en harde contactlenzen 4 weken voor het vooronderzoek uitlaten.

- Tijdens het onderzoek zullen druppels gebruikt worden om de pupil te vergroten. Hierdoor kunt u wazig zien en last hebben van lichtinval. Wij raden u af om zelf auto te rijden na het onderzoek. 

- De kost van het vooronderzoek bedraagt 100 euro.

 

Bent u een geschikte kandidaat?

Er zijn vaste voorwaarden (opgesteld door de Nederlandse oogartsen) waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor refractiechirurgische behandeling:

- U moet minstens 18 jaar oud zijn voor laserbehandelingen, en minstens 21 jaar voor implantlenzen

- U moet minstens 1 jaar een stabiele bril- of contactlenssterkte hebben

- U moet een gezond oog hebben (geen glaucoom, netvlies- of oogzenuwafwijking, geen cataract)

- U mag geen specifieke lichamelijke aandoeningen hebben die extra risico’s met zich meedragen (diabetes, auto-immuunaandoeningen, bindweefselaandoeningen)

- U wenst minder afhankelijk te worden van de bril/contactlenzen, maar heeft een realistisch verwachtingspatroon

- U mag niet zwanger zijn of borstvoeding geven ten tijde van het vooronderzoek of de behandeling&wéé

 

Wanneer is refractiechirurgie niet geschikt voor u?

- Indien u 100% zekerheid op een perfect resultaat verwacht. Geen enkele chirurgische procedure kan u dit garanderen. Wij streven ernaar u de beste zorg aan te bieden, afhankelijk van uw wensen. Hoewel de berekeningen erg nauwkeurig zijn, kunnen wij niet de genezingsreactie van een oog voorspellen.

- Als u meteen resultaat verwacht. In de meeste gevallen is er na behandeling redelijk snel herstel van de gezichtsscherpte, maar dit verschilt per behandeling en per oog. Soms is een herbehandeling mogelijk.

- Als u na refractiechirurgie beter wilt zien dan u nu doet met uw bril of contactlenzen.

- Als u verwacht in de toekomst geen leesbril nodig te hebben. Iedereen die refractiechirurgie ondergaat, zal vanaf de leeftijd van circa 45 jaar een leesbril nodig hebben om dichtbij scherp te kunnen zien. Op dat moment zijn andere behandelopties mogelijk.

Sluit de enquête