Aandoeningen

Hierboven  zijn de meest voorkomende aandoeningen en de behandelingen beschreven.

Andere aandoeningen

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap stelt veel informatie voor patiënten beschikbaar.

www.oogheelkunde.org/patientenvoorlichting

  • In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer u of iemand in uw directe omgeving slecht ziet of helemaal blind wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor wonen, werken, ontspanning, onderwijs, opvoeding en mobiliteit. Op al deze gebieden kunt u hulp krijgen van expertisecentra: Koninklijke Visio en Bartimeus

    Er is ook een Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, de NVBS, die zich inzet voor de positie en participatie van blinden en slechtzienden in de samenleving. Daarnaast bestaat Stichting Viziris, een netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking. Viziris werkt als belangenbehartiger, lobbyist, gesprekspartner en adviseur aan concrete oplossingen voor mensen met een visuele beperking.

  • Patiëntenorganisaties spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening over een bepaalde aandoening. Daarnaast kunt u bij deze organisaties terecht voor contact met lotgenoten en behartigen zij vaak de belangen van de patiëntengroep.

    Op de website van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap staat een overzicht van de patiëntenorganisaties van oogheelkundige aandoeningen

Sluit de enquête