Bij een staaroperatie wordt uw eigen ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlensje. Hierbij wordt een kleine opening gemaakt in het oog, waarna de eigen lens uit het lenszakje wordt verwijderd (bovenste afbeelding). Vervolgens wordt het lenszakje schoongemaakt en wordt de lens in het lenszakje geplaatst (onderste afbeelding). Tenslotte wordt het oog weer gesloten. Indien de oogarts samen met u heeft vastgesteld dat u staar heeft en dat hiervoor een operatie noodzakelijk is, wordt een aslengtemeting verricht. Bij deze meting wordt de sterkte van het lensje bepaald dat bij de operatie in het oog geplaatst zal worden. 

In het Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht worden staaroperaties uitgevoerd in Maastricht en op de locatie in Brunssum.

Nadat besloten is welke lens u zal krijgen en op welke locatie u geopereerd zal gaan worden, wordt u ingeschreven bij de afdeling opname van het betreffende ziekenhuis en zal ook nog een algemeen screenend onderzoek door een anesthesioloog verricht worden. Vervolgens wordt u ingepland. 

Er zijn verschillende soorten kunstlenzen beschikbaar ter vervanging van de troebele lens (staar). Bij de meeste mensen wordt tijdens de staaroperatie een zogenaamde monofocale lens in het oog geplaatst. Deze lens corrigeert voor veraf, maar een leesbril blijft na de operatie meestal noodzakelijk. Soms is er ook nog een vertebril nodig. Daarnaast zijn er speciale kunstlenzen op de markt. Meer informatie over deze lenzen vindt u hier.

Nastaar

Soms gebeurt het dat het zien na de operatie na verloop van tijd weer minder wordt. Dan kan er sprake zijn van nastaar. Bij nastaar wordt het achterkapsel van de eigen lens, dat bij de operatie blijft zitten omdat hier het kunstlensje tegenaan wordt geplaatst, langzaam troebel. Om dit te behandelen gebruikt de oogarts een laserstraal om een kleine opening in het vertroebelde membraan te maken om zo het gezichtsvermogen te verbeteren. Dit is een pijnloze poliklinische procedure. Hiervoor is dus geen nieuwe operatie nodig.

Staar video's

Sluit de enquête