De Artisan lens werd ontwikkeld door de Nederlandse oogarts professor Worst en wordt sinds 1994 toegepast om refractieafwijkingen te corrigeren. De lens is gemaakt van hard plastic en wordt in de voorste oogkamer van het oog ingebracht en vastgeklemd aan de iris, vóór de pupilopening. De eigen ooglens blijft hierbij behouden. De Artisan lens kan worden geimplanteerd bij hogere myopie vanaf -6 D en hypermetropie tot ongeveer +3 D. Bij mildere myopie is deze methode ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer LASIK niet toepasbaar is.

De techniek

De operatie wordt uitgevoerd onder narcose. Het lensje wordt door middel van een sneetje van 5.3 tot 6.3 mm in het hoornvlies in het oog gebracht en daarna vastgeklemd in de iris. Er wordt een opening in de iris gemaakt om te voorkomen dat na de operatie de oogdruk stijgt. Het wondje wordt gehecht en de hechtingen worden indien nodig na ongeveer 4 weken verwijderd. Het tweede oog wordt meestal 4 weken na het eerste oog geopereerd.

De operatie is omkeerbaar: het lensje kan operatief verwijderd worden wanneer bijvoorbeeld op latere leeftijd staar van de eigen lens ontstaat. Na de operatie kunnen zonder problemen contactlenzen gedragen worden, mocht dit noodzakelijk zijn.

Complicaties

Zoals bij elke oogoperatie bestaat ook hier een kans op complicaties. De kans hierop is relatief klein gezien de ruime ervaring met deze kunstlens bij staaroperaties. De complicaties die op kunnen treden zijn ontstekingen, kortdurende verhoging van de oogdruk en beschadiging van het omliggend weefsel (hoornvlies, iris en de natuurlijke lens).

De implantatie van de Artisan lens is een daadwerkelijke operatie waarbij er via de snede in het hoornvlies een open verbinding ontstaat tussen het binnenste van het oog en de buitenwereld. Bij alle oogheelkundige operaties waarbij een dergelijke verbinding bestaat, is er een zeer kleine kans op een infectie van de ooginhoud die optreedt bij 1 op de 1.000 operaties. Het gevolg hiervan kan een duidelijke vermindering van het gezichtsvermogen zijn. Bemerkt u na de operatie pijn, roodheid of een verminderd gezichtsvermogen, dan moet u zo snel mogelijk uw behandelend oogarts waarschuwen.

Bijverschijnselen

In het algemeen worden beide ogen geopereerd. Het tweede oog wordt echter pas 4 weken na het eerste oog geopereerd. In de periode tussen beide operaties zult u last hebben van het verschil in sterkte tussen het geopereerde oog (de voorwerpen zijn groter) en het nog te opereren oog (de voorwerpen zijn kleiner). We raden aan om in deze periode het verschil tussen beide ogen te overbruggen met het dragen van een contactlens aan het niet-geopereerde oog.

Om de juiste correctie te plannen wordt vóór de operatie de sterkte van de kunstlens bepaald door middel van het opmeten van de lengte van het oog met geluidsstralen (een zogenaamde echo van het oog). Hoewel de berekening nauwkeurig is, zal toch niet elke patiënt achteraf zonder bril optimaal scherp kunnen zien. Het is dus mogelijk dat u na de operatie nog een lichte bril nodig heeft. Ook kan een kleine restafwijking zonder problemen met contactlenzen gecorrigeerd worden. Verder hebt u, net als andere mensen wanneer ze de middelbare leeftijd bereiken, een leesbril nodig om dichtbij scherp te kunnen blijven zien.

Het oog is na de operatie kwetsbaarder geworden. Daarom moet u na de operatie erop letten dat u geen voorwerpen of iets anders tegen het oog krijgt (bijv. een stomp of een tennisbal) Ook hard in de ogen wrijven moet vermeden worden. Na 6 weken is het genezingsproces voltooid.

Wetenschappelijk onderzoek

In de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de patiënt en het kwaliteit van zien na een Artisan lens implantatie. Dit onderzoek werd gedaan onder 60 mensen die bij ons een implantatie in beide ogen ondergingen. De mate van bijziendheid was gemiddeld -12 D. Het onderzoek wees uit dat ná de behandeling:

  • de reststerkte gemiddeld -0.60 D was en over 10 jaar tijd nauwelijks veranderde;
  • 63% van de patiënten een reststerkte tussen +0.5 en -0.5 D overhield;
  • 82% van de patiënten een reststerkte tussen +1.0 en -1.0 D overhield;
  • 77% een ongecorrigeerd zicht van 5/10 of meer had;
  • 43% een ongecorrigeerd zicht van 10/10 of meer had;
  • 62% geen bril of contactlenzen voor veraf of dichtbij meer nodig had.

De gemiddelde score voor algehele tevredenheid is 4.2 op een schaal van 0 tot 5, waarbij 98% van de mensen zei erg tevreden te zijn met de behandeling en 97% het doel van de ingreep als behaald beschouwde.

Voor meer informatie over de Artisan lens kunt u ook kijken op de website van de fabrikant: www.ophtec.nl.

Sluit de enquête