Het vooronderzoek is een geschiktheidsonderzoek van uw ogen. Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreide analyse van de structuur en kwaliteit van uw oog. Er worden diverse metingen verricht en foto's van uw ogen gemaakt, aan de hand waarvan wij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor refractiechirurgische behandeling.

Het vooronderzoek neemt ruim 2 uur in beslag. er zullen druppels gebruikt worden om de pupil te vergroten. Hierdoor kunt u wazig zien en last hebben van lichtinval. Wij raden u af om zelf auto te rijden na het onderzoek.  

Om de metingen zo nauwkeurig mogelijk te verrichten, moet u zachte contactlenzen 2 weken en harde contactlenzen 4 weken voor het vooronderzoek uitlaten.

Nadat alle onderzoeken verricht zijn, bespreken wij de resultaten en de behandelopties met u.

Kom ik in aanmerking? 


Alina 2
Patient RC
Patient refractie
 

 

Geschiktheid voor refractiechirurgische behandeling wordt bepaald door vele factoren. Hieronder valt onder andere uw wensen en verwachtingspatroon, maar uiteraard ook de vorm en bouw van uw oog.

Er is een aantal vastgestelde voorwaarden (vastgesteld door de Nederlandse oogartsen) waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor refractiechirurgische behandeling:

 • leeftijd ouder dan 18 jaar,
 • een stabiele bril- of contactlenssterkte gedurende het laatste jaar,
 • gezonde ogen zonder oogziekten (zoals glaucoom, keratoconus, een lui oog en netvliesafwijkingen),
 • geen actieve diabetes mellitus of auto-immuun ziekte.

Wanneer is refractiechirurgie geschikt voor u?

 • Als u minder afhankelijk wilt worden van bril of contactlenzen,
 • als u in staat wilt zijn om uw dagelijkse activiteiten beter uit te voeren zonder bril of contactlenzen,
 • als u wilt sporten zonder bril of contactlenzen te gebruiken,
 • als u een realistisch verwachtingspatroon bezit.

Wanneer is refractiechirurgie niet geschikt voor u?

 • Indien u 100% zekerheid op een perfect resultaat verwacht. Geen enkele chirurgische procedure kan u dit garanderen. Wij streven wij ernaar u de beste zorg aan te bieden, afhankelijk van uw wensen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat geen enkele chirurgische techniek even nauwkeurig, voorspelbaar en omkeerbaar is als het voorschrijven van een bril of contactlenzen.
 • Indien u een perfecte gezichtsscherpte verwacht onder alle omstandigheden. Laserbehandelingen veranderen de vorm van het centrale deel van het hoornvlies. De buitenste rand van het hoornvlies blijft dus onbehandeld. Als de pupil groter wordt in het donker bestaat de kans dat u zowel kijkt door het behandelde centrale deel als door het niet-behandelde (nog bijziende) buitenste deel van het hoornvlies. Hierdoor kunt u bijziend worden of kunt u halo's en dubbelbeelden zien.
 • Als u meteen resultaat verwacht. In de meeste gevallen is er na behandeling redelijk snel herstel van de gezichtsscherpte. Echter, bij toenemende mate van bijziendheid (meer dan -6.0 D bijvoorbeeld) kan het herstel langer duren. Er is dus enig geduld nodig gedurende de eerste maand na de behandeling. Het herstel verschilt ook per laserbehandeling. Tussen laserbehandeling en kunstlensimplantaties bestaat er ook een verschil in de herstelperiode.
 • Als u na refractiechirurgie beter wilt zien dan u nu doet met uw bril of contactlenzen. Refractiechirurgie door middel van laserbehandeling geeft geen verbetering van de beste gezichtsscherpte die u nu ervaart met uw bril of contactlenzen. Refractiechirurgie is bedoeld voor personen die minder afhankelijk van bril of contactlenzen willen worden. Kunstlensimplantaties bij bijziendheid van meer dan -10 dioptrie leidt wel vaak tot een betere gezichtsscherpte; dit heeft met toename van beeldgrootte te maken.
 • Als u verwacht in de toekomst geen leesbril nodig te hebben. Iedereen die refractiechirurgie ondergaat en streeft naar onafhankelijkheid van bril en/of contactlenzen zal vanaf de leeftijd van circa 45 jaar een leesbril nodig hebben om dichtbij scherp te kunnen zien. Een alternatief voor het vermijden van de leesbril is een oog iets bijziend te laten, zodat dit het "leesoog" wordt. Deze optie heet "monovision" en kan met ons besproken worden.

Voor meer informatie: website van het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC).

Sluit de enquête