Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Veni-beurs voor onderzoek naar "Slimme tranen"

Dr. Marlies Gijs (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences):Slimme tranen: Tranen die de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen.
De ziekte van Alzheimer wordt onder andere vastgesteld op basis van ziektespecifieke stoffen (biomarkers) in hersenvocht. Dit onderzoek leert ons of tranen dezelfde (en nieuwe) informatie bevatten, waardoor deze ziekte gemakkelijker in de dagelijkse praktijk zou kunnen worden vastgesteld.

Over Veni
De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd.

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Dit jaar hebben acht jonge onderzoekers van de Universiteit Maastricht een Veni-onderzoeksbeurs gekregen.

Sluit de enquête