Veni-beurs voor onderzoek naar innovatieve behandeling voor myopie

Dr. Mor Dickman (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences): Licht voor Zicht:
Op weg naar een Innovatieve behandeling voor Myopie.
Bijziendheid (myopie) kan leiden tot blindheid en komt steeds vaker voor.
Behandelingsmogelijkheden zijn beperkt. Mor Dickman gaat een innovatieve
behandelstrategie ontwikkelen, scleral crosslinking, om de onderliggende verzwakking
van het oogwit (sclera) tegen te gaan en de progressie naar blindheid af te remmen of te
stoppen.
Over Veni
De Veni-beurs wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde
1176 onderzoekers een aanvraag in voor financiering. Vervolgens heeft het ZonMw
bestuur een prioritering vastgesteld op advies van de ZonMw Veni commissie. Het
bestuur heeft besloten 25 van de in totaal 239 uitgewerkte voorstellen te honoreren.
Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de
Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in
te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend
onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker,
het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact
van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.
Dit jaar hebben vijf jonge onderzoekers van de Universiteit Maastricht een Venionderzoeksbeurs
gekregen.
Wij wensen Mor van harte proficiat met het bereiken van deze mijlpaal en zijn er
trots op dat er binnen korte termijn een tweede VENI aanvraag van onze afdeling is
gehonoreerd!
Sluit de enquête