Carroll Webers

Prof. dr. Carroll A.B. Webers

Hoofd Universiteitskliniek voor Oogheelkunde

Korte beschrijving

Prof. dr. C.A.B. Webers is hoofd van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+. Dit Euregionaal concern wordt gevormd door de Universiteitskliniek gevestigd in de Pélerin-toren ('Oog-toren') van het Maastricht UMC+, de Regiopraktijk Stichting Zuyderland Medisch Centrum, het voormalige Medisch Centrum Maastricht Annadal en de afdeling oogheelkunde van het St Jans Gasthuis te Weert. Professor Webers geeft leiding aan meer dan 200 medewerkers.

Carroll Webers behaalde in 1985 het artsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een research fellowship op de afdeling Oogheelkunde van het St Radboud Ziekenhuis in Nijmegen werd in 1988 afgesloten met het behalen van de doctorstitel. Van 1989 tot 1993 volgde de opleiding tot oogarts in het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen. Sinds 1 maart 1993 is hij werkzaam als oogarts in het Maastricht UMC+ met glaucoom als speciaal aandachtsgebied.

Het wetenschappelijk glaucoomonderzoek richt zich klinisch met name op de progressie en prognostische factoren van glaucoom en basaalwetenschappelijk op de retinale ganglioncellen. Kwetsbaarheid voor druk, bescherming door medicatie cq voedingsstoffen en uiteindelijk regeneratie van dit type cellen zijn de kernelementen van dit onderzoek. Het fundament onder dit onderzoek wordt gevormd door de door Carroll Webers en hoofdonderzoeker Theo Gorgels opgerichte Oogweefselbank Maastricht. Hij is (mede)auteur van meer dan 170 wetenschappelijke artikelen en heeft ruim 250 voordrachten gegeven in binnen- en buitenland.

Naast zijn klinische en research taken vervulde hij een aantal bestuurlijke functies binnen de afdeling oogheelkunde en het ziekenhuis. Vanaf 1 maart 1993 was hij chef-de-policlinique. In 1994 werd hij benoemd tot plaatsvervangend afdelingshoofd en in 1998 tot plaatsvervangend opleider. Verder was hij medisch directeur van het Medisch Centrum Maastricht Annadal. In 2010 werd hij benoemd tot bijzonder Hoogleraar in het vakgebied 'Oogheelkunde, in het bijzonder Glaucoom' aan de Faculty of Health Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Na zijn benoeming tot afdelingshoofd in 2012 werd de benoeming omgezet in een algemeen hoogleraarschap. Van 2013 tot 2018 was hij opleider binnen de afdeling Oogheelkunde. Van 2005 tot 2012 was hij tevens directeur-bestuurder van de eenheid 'Operatieve geneeskunde' van het Maastricht UMC+ en was daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek op 9 medische afdelingen met in totaal meer dan 1200 medewerkers. Van 2017 tot 2021 was hij voorzitter van het Stafconvent van het MUMC+.

Professor Webers is lid van een groot aantal organisaties waaronder het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Nederlandse Glaucoomgroep, het Concilium Ophthalmologicum, de Nederlandse Intraoculaire Implant Club, de Wetenschappelijke glaucoomraad, de European Board of Ophthalmology, de European Society of Cataract & Refractive Surgeons, de European Glaucoma Society en de American Academy op Ophthalmology.

Aandachtsgebieden

Glaucoom

Contact

Zie contactgegevens

Sluit de enquête