Tos Berendschot

dr. Tos T.J.M. Berendschot

Fysicus

Korte beschrijving

“Ik doe sinds 1992 onderzoek op het grensgebied van natuurkunde en oogheelkunde. Dit omvat (spectroscopische) beeldvorming van het menselijk netvlies, analyse van klinische gegevens en het ontwikkelen van fysiologische modellen en nieuwe niet-invasieve meettechnieken voor zowel fundamenteel als klinisch onderzoek in de oogheelkunde. Ik ben ook verantwoordelijk voor, en doe epidemiologisch onderzoek met oogheelkundige metingen in de 'Maastricht Studie', een uitgebreid onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen.”

Aandachtsgebieden

  • Oogheelkundige fysica
  • Statistiek
  • De ‘Maastricht Studie’
  • Ontwikkelen nieuwe meetmethodes

Contact

Over

Dr. Tos Berendschot is natuurkundige (fysicus) van opleiding. In 1989 promoveerde hij in de experimentele natuurkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier werkte hij tot 1992 hij bij het Laboratorium voor Hoge Magneetvelden. Van 1992 tot 2004 werkte hij op de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Momenteel is hij universitair hoofdonderzoeker bij de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht, waar hij zowel studenten als promovendi en artsen begeleid bij hun onderzoek.

Sluit de enquête