Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Overig voorlichtingsmateriaal

Slechtziend of blind: wat nu?

In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer u of iemand in uw directe omgeving slecht ziet of helemaal blind wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor wonen, werken, ontspanning, onderwijs, opvoeding en mobiliteit. Op al deze gebieden kunt u hulp krijgen van expertisecentra: Koninklijke Visio en Bartimeus

Er is ook een Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, de NVBS, die zich inzet voor de positie en participatie van blinden en slechtzienden in de samenleving. Daarnaast bestaat Stichting Viziris, een netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking. Viziris werkt als belangenbehartiger, lobbyist, gesprekspartner en adviseur aan concrete oplossingen voor mensen met een visuele beperking.

Sluit de enquête