SIGHT studie

Glaucoomoperatie: Minimaal invasieve glaucoom chirurgie (MIGS) versus trabeculectomie studie

Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.J.M. Beckers

Betrokkenen onderzoekers:

drs. L.M.J. Scheres

drs. S. Kujovic-Aleksov

drs. R.M.P.C. de Crom

prof. dr. C.A.B. Webers

 

Projectduur: 2019-2023

 

Glaucoomoperatie: Minimaal invasieve glaucoom chirurgie (MIGS) versus trabeculectomie studie:

Een onderzoek naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van een minimaal invasieve glaucoom operatie: de MicroShunt.

Wat is glaucoom?

Bij de ziekte glaucoom de zenuw van het oog beschadigd. Beschadiging van de oogzenuw zorgt voor een geleidelijk verlies van het gezichtsveld. In het begin van de ziekte geeft glaucoom geen klachten. Wanneer het gezichtsveld kleiner wordt door schade van glaucoom kunnen er klachten ontstaan van slechtziendheid. Soms kan glaucoom zelfs leiden tot blindheid.

Glaucoom hangt samen met de oogboldruk. In de ogen wordt vocht gemaakt, het kamerwater. Dit inwendige oogvocht is wat anders dan traanvocht, dat bovenop het oog ligt. Het kamerwater bevindt zich binnen in het oog en geeft een bepaalde druk in het oog: de oogdruk. De oogdruk wordt hoger als meer vocht wordt gemaakt dan er wordt afgevoerd. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op beschadiging van de oogzenuw. Dit heet glaucoom.

Glaucoom
Afbeelding 1: Verlies van gezichtsveld bij glaucoom © Ann Hoste, België

Behandeling voor glaucoom

Bij glaucoom is het belangrijk dat de oogdruk niet te hoog is. De belangrijkste behandeling van glaucoom bestaat daarom uit het verlagen van deze oogdruk. In eerste instantie met medicijnen, meestal oogdruppels, of laserbehandelingen. Als de behandeling niet goed verloopt met medicijnen is een operatie soms noodzakelijk.

Operatie voor glaucoom

Met een operatie kan de oogdruk verlaagd worden. De standaard oogdrukverlagende operatie voor glaucoom is de trabeculectomie. Hierbij wordt er een klepje van het eigen oogweefsel gemaakt waaronder een klein gaatje wordt gemaakt om het inwendige oogvocht beter te laten weglopen in een filterblaas op het oog.

Trabeculectomie

De laatste jaren zijn nieuwe ingrepen ontwikkeld voor operaties bij glaucoom. Deze ‘minimaal invasieve’ operaties zijn technischer eenvoudiger waardoor de operatie sneller gaat. Ook is het minder belastend voor het oog omdat er maar een kleine toegangsweg tot het oog nodig is. De verwachting is dat men na de operatie minder last heeft van het oog en het herstel sneller gaat.

Een van deze technieken is de PreserFlo™ MicroShunt. De MicroShunt is een klein buisje dat in het oog wordt geplaatst om het overtollige inwendige oogvocht (kamerwater) af te voeren om de oogdruk te verlagen. Na de ingreep vormt zich een vochtblaasje, de filterblaasje, onder het bovenooglid.
Op de plaatjes hieronder ziet u hoe het buisje in het oog wordt geplaatst en hoe klein het is.

De laatste jaren zijn nieuwe ingrepen ontwikkeld voor operaties bij glaucoom. Deze ‘minimaal invasieve’ operaties zijn technischer eenvoudiger waardoor de operatie sneller gaat. Ook is het minder belastend voor het oog omdat er maar een kleine toegangsweg tot het oog nodig is. De verwachting is dat men na de operatie minder last heeft van het oog en het herstel sneller gaat.

Een van deze technieken is de PreserFlo™ MicroShunt. De MicroShunt is een klein buisje dat in het oog wordt geplaatst om het overtollige inwendige oogvocht (kamerwater) af te voeren om de oogdruk te verlagen. Na de ingreep vormt zich een vochtblaasje, de filterblaasje, onder het bovenooglid.
Op de plaatjes hieronder ziet u hoe het buisje in het oog wordt geplaatst en hoe klein het is.

Buisje op een vingertop
Buisje op een vingertop
een schematische weergave van het buisje in het oog
een schematische weergave van het buisje in het oog

In ons onderzoek zullen patiënten die meedoen met het onderzoek door middel van loting verdeeld worden in groepen voor de trabeculectomie of de MicroShunt. De groepen worden vervolgens vergeleken op oogdruk, complicaties, kwaliteit van leven en kosten.

Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is de resultaten van de oogdrukverlagende behandelingen te vergelijken: de standaard trabeculectomie en de MicroShunt. Ook zullen we bekijken welke kosten hiermee gepaard gaan en zijn we benieuwd naar de ervaring van de patiënt. Aan het onderzoek zullen ongeveer 196 patiënten meedoen. We doen dit samen met andere ziekenhuizen en oogklinieken in Nederland.

Sluit de enquête