Resultaten na phake kunstlensimplantatie voor correctie van matige tot hoge bijziendheid.

Voor de ingreep was de gemiddelde sterkte -9.92 D. Ná de ingreep:
- is de reststerkte gemiddeld -0.50 D
- heeft 77.4% een reststerkte tussen +0.5 en -0.5 D
- heeft 87.1% een reststerkte tussen +1.0 en -1.0 D
- heeft 95.5% een ongecorrigeerd zicht van 5/10 (50%) of meer
- heeft 72.7% een ongecorrigeerd zicht van 10/10 (100%) of meer.

De veiligheidsindex ((postoperatieve bestgecorrigeerde visus / preoperatieve bestgecorrigeerde visus) bedroeg 1.21. De effectiviteitsindex (postoperatieve ongecorrigeerde visus / preoperatieve bestgecorrigeerde visus) is 1.04. Het percentage aanvullende behandelingen voor een restafwijking bedroeg 2.6%.

De gemiddelde score voor de algehele tevredenheid is 4.2 (schaal 0 tot 5); 92% van de patienten is (erg) tevreden met de ingreep en 95% acht het doel van de ingreep behaald.

De resultaten van ons centrum worden gepubliceerd en medegedeeld in onze beroepsgroep zoals afgesproken in de Nederlandse werkgroep refractiechirurgie.

 
Resultaten na ooglaserbehandelingen voor correctie van geringe tot matige bijziendheid.

Onderstaande de resultaten van onze LASIK cohort studie. Na de ingreep:
- heeft 87% een reststerkte tussen +0.5 en -0.5 D
- heeft 97% een reststerkte tussen +1.0 en -1.0 D
- heeft 99% een ongecorrigeerd zicht van 5/10 of meer
- heeft 73% een ongecorrigeerd zicht van 10/10 of meer
- heeft 85% geen bril of contactlenzen voor veraf meer nodig.

Onderstaande de resultaten van onze PRK/LASEK cohort studie. Na de ingreep:
- heeft 89.6% een reststerkte tussen +0.5 en -0.5 D
- heeft 100% een reststerkte tussen +1.0 en -1.0 D
- heeft 97% een ongecorrigeerd zicht van 5/10 (50%) of meer
- heeft 76% een ongecorrigeerd zicht van 10/10 (100%) of meer
- heeft 97% geen bril of contactlenzen voor veraf meer nodig.

De veiligheidsindex (postoperatieve bestgecorrigeerde visus / preoperatieve bestgecorrigeerde visus) bedroeg 1.09. De effectiviteitsindex (postoperatieve ongecorrigeerde visus / preoperatieve bestgecorrigeerde visus) is 1.08. Het percentage aanvullende behandelingen voor een restafwijking bedroeg 3.4%.

De gemiddelde score voor de algehele tevredenheid is 4.1 (schaal 0 tot 5); 92.2% van de patienten is (erg) tevreden met de ingreep en 93.6% acht het doel van de ingreep behaald.

De resultaten van ons centrum worden gepubliceerd en medegedeeld in onze beroepsgroep zoals afgesproken in de Nederlandse werkgroep refractiechirurgie.

Sluit de enquête