Overig voorlichtingsmateriaal

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening over een bepaalde aandoening. Daarnaast kunt u bij deze organisaties terecht voor contact met lotgenoten en behartigen zij vaak de belangen van de patiëntengroep.

Op de website van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap staat een overzicht van de patiëntenorganisaties van oogheelkundige aandoeningen