Opleiding

Opleiding tot oogarts

De oogartsen van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde van het Maastricht UMC+ leiden basisartsen op tot oogarts. Gemiddeld komen er jaarlijks vijf opleidingsplaatsen beschikbaar. Dit aantal wordt op basis van een landelijke verdeling van het totaal aantal opleidingsplaatsen vastgesteld.

Opleider: dr. H.J.M. Beckers
Plaatsvervangend opleider: prof. dr. C.A.B. Webers

De opleiding duurt maximaal vijf jaar. Op basis van eerder verworven competenties kan er opleidingsverkorting worden verleend. Deze competenties kunnen zijn verworven door o.a. een afgerond promotieonderzoek, een relevant agnioschap, deelname aan een dedicated schakeljaarprogramma, of als tijdens de opleiding sprake is van een bovengemiddeld snelle ontwikkeling op alle vereiste competenties. Het verlenen van opleidingsverkorting wordt op individuele basis beoordeeld.

Binnen de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde zijn alle subspecialismen vertegenwoordigd. Alle stages die onderdeel uitmaken van de opleiding worden dan ook in Maastricht aangeboden. Verplicht onderdeel van de opleiding tot oogarts is een perifere stage. Deze is minimaal 6 maanden, en maximaal 18 maanden. Hierin wordt vooral ruim aandacht besteed aan de cataractchirurgie.
De ziekenhuizen waarmee een samenwerkingsverband bestaat voor deze stage zijn:

  • Zuyderland Ziekenhuis*: opleider prof. dr. R.M.M.A. Nuijts
  • Laurentius Ziekenhuis Roermond: opleider drs. J.M.G.C. Bonnemaijer
  • Catharina Ziekenhuis Eindhoven: opleider drs. E. van Oosterhout
  • VieCuri Ziekenhuis Venlo: opleider drs. S.M.J. Smeets

*Locaties Heerlen, Brunssum en Kerkrade, binnen de Regiopraktijk Oogheelkunde.

Voor de praktische organisatie en coördinatie van de opleiding is een Opleidingsbureau ingericht.
Hoofd Opleidingsbureau: Mevrouw M. van Helden
Secretaresse opleidingsbureau: Mevrouw M. Vriezelaar.

Kandidaten kunnen hun belangstelling voor een opleidingsplaats kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief met CV naar de opleider.

Binnen de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde zijn met regelmaat plaatsings-mogelijkheden voor basisartsen die voorafgaand aan de opleiding promotieonderzoek willen doen. In principe wordt voor deze basisartsen aansluitend aan dit promotieonderzoek een opleidingsplaats gereserveerd.