LASEK (Laser-Assisted Subepithelial keratectomy)

LASEK (Laser-Assisted Subepithelial keratectomy) is de opvolger PRK en wordt wereldwijd in toenemende mate uitgevoerd. LASEK wordt in het algmeen uitgevoerd wanneer een oog ongeschikt is voor behandeling met LASIK, bijvoorbeeld wanneer het hoornvlies te dun is. In het ACRC wordt LASEK toegepast bij myopie tot ongeveer -6 D en cylinderafwijkingen tot ongeveer -3 D.

De techniek

Bij LASEK wordt de meest oppervlakkige hoornvlieslaag (epitheellaag) los geweekt met een alcoholoplossing en vervolgens opzij gerold. Vervolgens wordt, net als bij de LASIK procedure, een dun laagje diepergelegen hoornvlies verdampt met een excimerlaser, waardoor de hoornvlieskromming verandert. Daarna wordt de epitheellaag weer teruggelegd op het hoornvlies. Vervolgens wordt een zachte contactlens aangebracht die een week op het oog blijft zitten. Het epitheel geneest vanzelf in enkele dagen na de behandeling.

Behandeling

Op de dag van de PRK behandeling krijgt u een half uur voor de behandeling een licht kalmeringstablet en verdovingsdruppels. Vlak voor de operatie wordt het oog steriel afgedekt en nogmaals verdoofd met een oogdruppel. Tijdens de behandeling wordt u gevraagd naar een rood fixatielichtje te kijken. Onze laser heeft een speciale volgfunctie van het oog, een zogenaamde “eye-tracker”, die ervoor zorgt dat ook bij onbedoelde oogbewegingen de laser het oog vanzelf volgt. De laserbehandeling zelf duurt enkele minuten en is over het algemeen Laserbehandeling pijnloos. Na de ingreep wordt het oog met een kapje afgedekt. U krijgt een recept mee voor onstekingremmende oogdruppels en kunsttranen, die u gedurende enkele weken moet gebruiken.

LASEK om een leesbril te vermijden - Monovision

Bijzienden ouder dan 40 jaar die refractiechirurgie willen ondergaan zijn vaak gewend om hun bril af te zetten om te lezen. Na refractiechirurgie is het mogelijk (afhankelijk van de mate van correctie) om ofwel veraf scherp te zien, ofwel dichtbij scherp te zien. Zowel dichtbij als veraf scherp zien met beide ogen tegelijk is met een standaard LASEK behandeling niet mogelijk. Het is wel mogelijk om één oog niet helemaal te corrigeren zodat dit geschikt is om te lezen, en het andere oog volledig te corrigeren zodat hiermee veraf scherp wordt gezien. Dit heet monovision. Voor ouderen die verziend zijn, is dit de enige mogelijkheid om brilcorrectie te vermijden. Als u na behandeling niet tevreden bent, kan het ondergecorrigeerde oog nog een aanvullende correctie ondergaan. Daarna ziet u veraf scherp zonder correctie en moet u voor het lezen een leesbril dragen.

Voordelen van LASEK

Een LASEK behandeling is een goed alternatief wanneer een LASIK behandeling vanwege een te dunne cornea niet mogelijk is. In vergelijking met LASIK is de kans op droge ogen na een LASEK behandeling kleiner. LASEK is zeer geschikt voor mensen die bang zijn voor het loskomen van het flapje dat bij een LASIK behandeling wordt gecreërd (bijvoorbeeld sporters met een relatief hoog risico op oogletsel). Omdat er geen hoornvliesflap gemaakt wordt, treden bij een LASEK behandeling geen complicaties op die verband houden met het maken en terugleggen van de flap.

Sluit de enquête