Bij verziendheid (of hypermetropie) ziet men dichtbij minder goed dan in de verte. Meestal komt dit doordat het oog te kort is, waardoor de het brandpunt van de invallende lichtstralen niet op, maar achter het netvlies valt. Hierdoor ontstaat een onscherp beeld. Hoe groter de verziendheid, des te onscherper het beeld is. Verziendheid komt ongeveer even vaak voor als bijziendheid (ongeveer 20-25% van de bevolking). Voor voorwerpen dichtbij valt het brandpunt van de lichtstralen nog verder achter het netvlies, waardoor het beeld onscherper wordt afgebeeld. Een verziende persoon heeft daarom optische hulpmiddelen nodig om zowel veraf als dichtbij goed te kunnen zien.

De sterkte van de glazen of lenzen, die nodig is voor de correctie, wordt uitgedrukt in dioptrie (D). Bij verziendheid is dit getal positief (plus). Hypermetrope mensen met een geringe sterkte van bijvoorbeeld +1 kunnen in de verte nog redelijk scherp zien zonder correctie (verziend). De sterkte ligt meestal tussen +1 en +4 D.

Correctie van verziendheid met brillenglazen

Verziendheid wordt gecorrigeerd met positieve glazen, waarbij het centrum van het glas dikker is dan de rand. Het glas werkt als een vergrootglas en daardoor treedt bij positieve glazen een vergroting van het beeld op het netvlies op van ongeveer 2% per dioptrie. Een patiënt met glazen van +6 ziet dus op het netvlies een beeld dat ongeveer 12% groter is dan het beeld van een persoon die niet brildragend is. Bij hoge sterktes kan door de glazen vervorming van het beeld optreden.

Correctie van verziendheid met contactlenzen

Een nadeel van het dragen van contactlenzen betreft onder andere eiwitafzetting op de lenzen, problemen met de schoonmaakvloeistoffen, zuurstofgebrek van het hoornvlies en versterkte vaatingroei, infecties van het hoornvlies, het optreden van droge ogen met name na het 40e levensjaar en allergieën van het bindvlies waardoor de lenzen niet meer verdragen worden.

Chirurgische correctie van bijziendheid

Verziendheid kan ook chirurgisch worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld door een laserbehandeling of het implanteren van een kunstlens. Onze kliniek biedt verschillende behandelingen aan. Meer informatie daarover vindt u bij laserbehandelingen en kunstlensimplantaties.

Sluit de enquête