Bij een cylindrische afwijking (of astigmatisme) heeft het hoornvlies een veranderde kromming, waarbij deze niet rond is als een voetbal, maar de vorm heeft van een rugbybal. Hierdoor worden de lichstralen ongelijk gebroken: de kromming van het hoornvlies is in bepaalde richtingen (meestal de verticale richting) sterker dan in de andere richting.

Astigmatisme kan samengaan met bijziendheid of verziendheid. Het beeld is wazig en/of in de verticale of horizontale richting uitgerekt. Ongeveer 50% van alle refractie-afwijkingen gaan samen met een bepaalde graad van astigmatisme.

Correctie van astigmatisme met bril of contactlenzen

Astigmatisme kan worden gecorrigeerd met cylinderglazen. Deze versterken de breking van de lichtstralen, bijvoorbeeld in de horizontale richting en zwakken de breking dan in de verticale richting af. Astigmatisme kan niet worden gecorrigeerd met gewone zachte contactlenzen, maar alleen door zachte lenzen met een speciale kromming óf door zuurstof-doorlaatbare harde contactlenzen.

Chirurgische correctie van astigmatisme

Astigmatisme kan ook worden gecorrigeerd door een laserbehandeling of kunstlensimplantatie. Het hoornvlies krijgt hierdoor een meer ronde (sferische) vorm; de rugbybal krijgt weer de vorm van een voetbal.

Sluit de enquête