Customized crosslinking: een geïndividualiseerde behandeling voor keratoconus (C-CROSS studie)

Een studie naar de werkzaamheid van een geïndividualiseerde crosslinking behandeling versus de standaard crosslinking behandeling voor patiënten met progressieve keratoconus
C-CROSS logo
Wat is keratoconus

Keratoconus is een aandoening waarbij het hoornvlies minder stevig is dan gewoonlijk. Dit leidt tot de verandering van een bolvormig hoornvlies naar een kegelvormig hoornvlies met vermindering van het zicht als gevolg (zie afbeelding 1). De ernst van de  aandoening neemt langzaam toe. Om deze toename te stoppen wordt crosslinking uitgevoerd.

Afbeelding 1: links normaal hoornvlies, rechts keratoconus 	Geraadpleegd van: https://keratoconuscenter.eu/en/
links normaal hoornvlies, rechts keratoconus (Geraadpleegd van: https://keratoconuscenter.eu/en/ )

Wat is crosslinking

Crosslinking is een behandeling om het hoornvlies te verstevigen en de toename van keratoconus af te remmen of te stoppen. Bij deze behandeling wordt het hoornvlies belicht met een UV-straal in combinatie met vitamine B-oogdruppels. Dit licht bestraalt alleen uw hoornvlies en is niet schadelijk voor het netvlies (zie afbeelding).

Crosslinking Trompert
crosslinking (Foto: Trompert R.)
Doel van het onderzoek

In dit onderzoek vergelijken we een nieuw behandelprotocol met het standaard behandelprotocol. Het nieuwe behandelprotocol,  customized crosslinking genoemd,  volgt een geïndividualiseerde aanpak waarin enkel het aangetaste deel van het hoornvlies wordt behandeld aan de hand van foto’s van het hoornvlies. Het aangetaste deel wordt bovendien korter en intensiever belicht. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of deze patiëntgerichte aanpak even goed is als de standaard behandeling om de toename van keratoconus te stoppen. Daarnaast willen we uitzoeken of, vergeleken met de standaard aanpak, het geïndividualiseerde protocol een sneller herstel geeft en of er minder pijn is na de behandeling. Voor dit onderzoek zijn 124 proefpersonen nodig. Naast het MUMC+ doen ook het UMC Utrecht en UMC Groningen mee aan dit onderzoek.

Promovendus:

Drs. M.M.S. Vandevenne

Projectleiders:

Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts

Dr. T.T.J.M. Berendschot

Dr. F.J.H.M. van den Biggelaar

Projectduur:

2021-2023

Sluit de enquête