CovidTranen

Studie naar de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus in tranen Covid Tranen De extreem snelle verspreiding van het SARS-CoV-2 virus roept vragen op omtrent de manier van verspreiding (transmissie). De voornaamste transmissieroutes zijn respiratoire druppels, direct contact en indirect contact. Transmissie via de ogen mag echter niet verwaarloosd worden. Tot op heden zijn er drie internationale rapporten die de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus in tranen beschrijven. Het aantal proefpersonen dat tot op heden werd onderzocht is echter erg laag. Naar onze mening is er dus onvoldoende kennis beschikbaar over het mogelijk besmettingsrisico van tranen. Deze kennis is belangrijk zowel voor zorgmedewerkers, oogartsen, optometristen, opticiens als voor de patiënt en kan invloed hebben op de zorgrichtlijnen (bv. dragen van een beschermingsbril) en maatregelen (bv. oog-hand contact vermijden). Door middel van wetenschappelijk onderzoek aan afdeling oogheelkunde van het azM hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren bijdragen aan de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus. Onderzoekers: Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts, Dr. M. Gijs
Sluit de enquête