Biobank Traanvocht

Opslag van traanvocht voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek Door middel van medisch-wetenschappelijk onderzoek aan afdeling oogheelkunde van het azM hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren bijdragen aan het ontstaan van bepaalde ziektes en hoe dit zou kunnen worden voorkomen. De Biobank Traanvocht streeft ernaar om van alle patiënten gegevens en lichaamsmateriaal op te slaan in een biobank. Een biobank is een verzameling van opgeslagen lichaamsmateriaal, die vaak gekoppeld is aan medische gegevens. Met behulp van het lichaamsmateriaal in deze biobank kunnen we onderzoek doen naar ziekte-specifieke stoffen (zogenaamde biomarkers). Het doel van dit onderzoek naar biomarkers is het verbeteren van de diagnostiek (de vaststelling van oorzaak en omvang van een ziekte) en het beloop van bepaalde ziektes in kaart te brengen. Op lange termijn zouden, op basis van deze biomarkers, point-of-care tests ontwikkeld kunnen worden. In een eerste fase zullen we ons richten op droge ogen (dry eye disease) en keratoconus. Onderzoekers: Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts, Prof. Dr. C.A.B. Webers, dr. T.G.M.F. Gorgels, Dr. M. Gijs
Sluit de enquête