Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Glaucoom

Wereld Glaucoom Week 2019

Wereld Glaucoom Week 2019 (10-16 maart 2019): voorlichting en screening in het MUMC+

Wereld Glaucoom Week is een internationaal initiatief van oogartsen en patiëntenverenigingen over de gehele wereld om aandacht te vragen voor de oogziekte glaucoom.

Er zijn ongeveer 165.000 glaucoompatiënten in Nederland. Helaas zijn er ook ongeveer evenveel mensen die de aandoening ook hebben maar dit niet weten.

Bij glaucoom is er meestal sprake van een te hoge oogdruk, waardoor de oogzenuw langzaam beschadigd raakt en het gezichtsveld afneemt. Hierdoor gaan patiënten geleidelijk slechter zien. Dit gaat vaak zo langzaam dat patiënten pas doorhebben dat er iets mis is met het gezichtsvermogen als er al heel veel beschadiging van de oogzenuw is opgetreden. De ziekte kan niet worden genezen. Daarom is glaucoom een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en blindheid wereldwijd. De ziekte kan wel sterk worden afgeremd of zelfs gestopt worden indien deze tijdig wordt opgespoord en de verhoogde oogdruk wordt behandeld.

Activiteiten in het MUMC+

In het MUMC+ wordt tijdens Wereld Glaucoom Week volop aandacht gegeven aan glaucoom, preventie en behandeling.

De afdeling Glaucoombelangen van de oogvereniging (patiëntenvereniging) is op 11, 12, 14 en 15 maart in de ochtend aanwezig om patiënten te informeren over de risico’s van glaucoom. Voor meer informatie zie www.oogvereniging.nl/agenda/glaucoomweek-in-mumc/

Visio revalidatie en advies zijn op donderdag 14 maart aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden wanneer u beperkingen ervaart door glaucoom.

Op donderdag 14 maart wordt tussen 14.00 en 16.00 uur voorlichting gegeven door onze glaucoomspecialisten over het belang van vroegtijdige screening bij glaucoom en hoe dit in de praktijk gebeurt. Daarnaast kunt u zich laten screenen op glaucoom.  

Op donderdagavond 14 maart wordt tussen 19.00 en 20.30  uur een lezing verzorgd door onze glaucoomspecialisten over nieuwe behandelingsmogelijkheden voor glaucoom.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt; indien u wilt deelnemen aan het middag- of avondprogramma kunt u zich aanmelden vóór 13 maart via: wereldglaucoomweek@mumc.nl.

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens Wereld Glaucoom Week!

Sluit de enquête