Onderzoek

Prestigieuze award voor professor Nuijts

Tijdens het congres van de European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) heeft prof. dr. Rudy Nuijts, hoogleraar “Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie” bij de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht,
de Ridley Medal Lecture gegeven. Deze lezing heeft veel aanzien binnen de oogheelkundige wereld en is slechts één keer eerder door een Nederlander gegeven (in 2000 door prof. dr. Jan Worst).

De lezing, getiteld “Facts first”, werd gegeven tijdens de openingsceremonie van het 5 dagen durende congres waar bijna 10.000 professionals aanwezig zijn.
Professor Nuijts belichtte het belang van het uitvoeren van goed wetenschappelijk onderzoek aan de hand van enkele voorbeelden van onze afdeling: torische IOLs, preventie van macula-oedeem na cataractchirurgie (PREMED studie), phake lenzen en hoornvliestransplantaties. Ook benoemde hij aan de hand van deze voorbeelden hoe resultaten van goed wetenschappelijk onderzoek vervolgens in de reguliere zorg kunnen worden toegepast, inclusief adequate financiering, en hoe moeizaam dat soms kan gaan.

Na afloop van de lezing kreeg prof. Nuijts de Ridley Medal uitgereikt door de president van de ESCRS, professor Cochener.

Prof. Nuijts en prof. Cochener