Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts

Hoofd Hoornvlies Kliniek & medisch directeur Chirurgisch Dagcentrum

Korte omschrijving

Prof. dr. Rudy Nuijts (1962) is vanaf juli 1994 verbonden aan de afdeling Oogheelkunde van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen. Hij is hoofd van de Hoornvlies Kliniek van het Academisch Centrum voor Refractie Chirurgie (ACRC) van het Maastricht UMC+ en medisch directeur van het Chirurgisch Dagcentrum van het Maastricht UMC+. Per 1 september 2013 is hij benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie.

Aandachtsgebieden

Cornea
Voorsegmentchirurgie

Contact

Zie contactgegevens

Curriculum Vitae

Rudy Nuijts behaalde in 1986 het artsexamen aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht (nu UM). Na zijn militaire dienstplicht als assistent oogheelkunde in het militair hospitaal Dr. A. Mathijsen te Utrecht (1986-1988) begon hij zijn opleiding tot oogarts aan de afdeling Oogheelkunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Hij verrichtte voor en na zijn opleiding tot oogarts een research fellow-ship op het gebied van het hoornvlies in de Verenigde Staten. In 1994 werkte hij als fellow hoornvlieschirurgie in het Oogziekenhuis Rotterdam. In 1995 promoveerde hij op het onderzoek naar de oculaire toxiciteit van bij oogheelkundige operaties gebruikte vloeistoffen en geneesmiddelen.

Op bestuurlijk terrein is hij voorzitter van de Nederlandse Intraoculaire Implant Club (NIOIC, de vereniging van cataract-chirurgen in Nederland), penningmeester van de European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), penningmeester van de Cornea werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), bestuurslid van de European Cornea Society (EuCornea) en bestuurslid van de Nederlandse Transplantatie stichting (NTS).

Hij is (mede)auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties en verzorgde op uitnodiging meer dan 200 presentaties in binnen- en buitenland. Zijn onderzoeksgroep verricht onderzoek naar nieuwe behandelmethodes voor hoornvliestransplantaties en keratoconus. Daarnaast worden in de Universiteitskliniek in Europees verband nieuwe kunstlens typen onderzocht zoals torische kunstlenzen, die cylinder afwijkingen corrigeren, en multifocale kunstlenzen die een leesbril overbodig maken. Deze nieuwe kunstlenstypen worden gebruikt bij refractiechirurgie en staaroperaties. Met deze innovatieve behandelmethoden is het uiteindelijke doel om de patiënten tevredenheid na hoornvliestransplantaties en staaroperaties nog verder te verbeteren.