Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Een oog voor het brein (TearAD studie)

Studie naar tranen en netvlies bij mensen met geheugenklachten

Door middel van wetenschappelijk onderzoek aan afdeling oogheelkunde van het azM hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren bijdragen aan het ontstaan van geheugenproblemen en hoe dit zou kunnen worden voorkómen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in de hersenen te kijken. Daarom zijn onderzoekers op zoek naar metingen die een afspiegeling geven van wat er in de hersenen gebeurt.

Het oog staat nauw in contact met de hersenen. Veranderingen in het oog, zoals bijvoorbeeld de bloedvatstructuur van het netvlies of dikte van de zenuwlaag, kunnen samenhangen met aandoeningen in de hersenen. In dit geval kunnen deze veranderingen in het oog helpen om de diagnostiek (de vaststelling van oorzaak en omvang van een ziekte) van geheugenproblemen of dementie in een vroeg stadium te verbeteren.

Hersenvocht en bloed kunnen stoffen bevatten die specifiek zijn voor geheugenproblemen en dementie (zoals bijvoorbeeld amyloid-beta en tau). In dit onderzoek willen we dezelfde stoffen onderzoeken in traanvocht.

Onderzoekers: Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts, Dr. M. Gijs

Deze studie wordt medegefinancierd door de NWO ZonMW Veni fellowship van dr. M. Gijs.

Sluit de enquête